SLUŽBY A OSTATNÍ

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU V PRODEJNĚ MASNA PLANÁ

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL AKCE, PRAVIDLA AKCE:

Organizátorem a pořadatelem akce je společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem č.p. 60, 588 61 Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835 (dále též „pořadatel“). Tato pravidla upravují podmínky akce.


2. NÁZEV AKCE: Věrnostní program (dále „Věrnostní program“)


3. DOBA KONÁNÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Platnost Věrnostního programu začíná v březnu 2021.

Ukončení Věrnostního programu není časově omezeno.

O ukončení Věrnostního programu budou jeho účastníci informováni nejméně 30 dní před jeho koncem na www.masnaplana.cz a prodejně pořadatele „Masna Planá“ v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 499, 391 11.


4. MÍSTO KONÁNÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU :

Věrnostní program probíhá v prodejně pořadatele „Masna Planá“, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 499, 391 11 (prodejna dále označena jako „prodejna Masna Planá“).


5. PRINCIP VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:

a) Do Věrnostního programu se zapojíte tak, že v prodejně Masna Planá zakoupíte v době trvání věrnostního programu zboží za minimálně 1000 Kč. Za každých Vámi zaplacených 1000 Kč za takto zakoupené zboží získáte 1 bod s logem prodejny Masna Planá.

karty běží časové období 3 kalendářních měsíců, během kterých pro získání výhry musíte nasbírat 30 samolepek. Po nasbírání všech 30-ti samolepek v uvedeném časovém období Vám vzniká nárok na získání odměny v podobě chlazeného či mraženého syrového selete o hmotnosti 18-22kg, určené pořadatelem.

c) Nálepky průběžně nalepujte na věrnostní kartu, a až jich budete mít na věrnostní kartě nalepeno 30, nahlaste personálu prodejny Masna Planá, kdy si odměnu vyzvednete. Termín pro vyzvednutí odměny musí být nahlášen 72 hodin dopředu. Účastník si svou výhru musí vyzvednout nejdéle do 4 kalendářních měsíců od data vystavení věrnostní karty.

d) Body Věrnostního programu obdržíte u pokladny prodejny Masna Planá bezprostředně po Vašem nákupu.

e) Pokud nenasbíráte celou kartičku se 30-ti samolepkami do třech kalendářních měsíců od data vystavení věrnostní karty, nárok na odměnu automaticky zaniká a můžete se pokusit o získání odměny znovu novým zapojeními do Věrnostního programu podle těchto podmínek.

f) Účastník Věrnostního programu (dále „účastník“) není oprávněn uplatňovat vydání bodu za svůj nákup v jiné prodejně Kosteleckých uzenin.


6. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:

a) V rámci Věrnostního programu nedochází ke zpracování osobních údajů

b) Na odměnu z Věrnostního programu nebo na jakákoliv práva z něho není právní nárok.

c) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla nebo podmínky Věrnostního programu včetně změny doby jeho trvání, či Věrnostní program kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na www.masnaplana.cz

d) Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která mu napomohla či mohla napomoci k získání odměny, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být účastník z Věrnostního programu vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k získání odměny, jež je jinak v rozporu s těmito pravidly Věrnostního programu či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí pořadatel o vyloučení z Věrnostního programu je konečné, bez možnosti odvolání.

e) Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast ve Věrnostním programu a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s ním spojené.

f) Účastník nemá právo požadovat jakékoliv jiné plnění při předložení věrnostní karty s řádně vyplněnými body než je odměna podle čl. 5 odst. b) těchto pravidel.

g) Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením účastníka do Věrnostního programu a nesprávným použitím odměny.


7. VÝHERCI

a) Výherci jsou ti, kteří splnili výše uvedené podmínky Věrnostního programu, tj. nasbírali 30 bodů na věrnostní kartě v době 3 kalendářních měsíců od data vystavení karty.

b) Nárok na výhru ztrácí účastník, který nesplní některou z podmínek účasti ve Věrnostním programu, nebo neprokáže její splnění, který jakkoli jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je z účasti ve Věrnostním programu vyloučen.

c) Účast ve Věrnostním programu, odměnu ani jakákoliv jiná práva z toho vyplývající nelze vymáhat soudní cestou. Pravidla soutěže nejsou návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. obč. zákoníku ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. obč. zákoníku.

d) V ostatním se soutěž a vztahy mezi účastníkem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Kostelci: březen 2021


Našim zákazníkům nabízíme i další služby:

  • Prodej vepřových půlek, rozbouraných na anatomické části.
  • prodej dárkových poukazů
  • zavolejte si a my vám připravíme vaši objednávku, abyste nemuseli čekat
  • na požádání vám nameleme čerstvé maso
  • Pet Food – sortiment pro vaše mazlíčky, jako je například vepřová jazylka a jiné droby
  • možnost zajištění masa a masných výrobků, které nemáme běžně v nabídce
Dárkový poukaz

Akční nabídky do emailu

Zašlete nám Váš email a budete dostavát akční nabídky emailem